Sponsor worden

Wil je ons ook steunen?
Je hebt gelezen over of gehoord van De Eik en je wilt het inloophuis ondersteunen. Dat kan op heel veel verschillende manieren.

Voorbeelden van sponsoring:
– je wilt eenmalig een bedrag overmaken op onze bankrekening NL44 RABO 0158 2648 51 bij de Rabobank.
– je hebt een (bedrijfs)feestje en wilt de gasten vragen om De Eik te ondersteunen.
– je wilt een actie opzetten: b.v. de Mont Ventoux beklimmen (grootverzettegenkanker.nl), fietsen naar Berlijn, een concert organiseren, een sporttoernooi organiseren, een scholenactie.
– soms is er de wens om tijdens een uitvaart niet voor bloemen te kiezen, maar voor een bijdrage voor Inloophuis de Eik. Het is bijvoorbeeld mogelijk een collectebus van De Eik bij de uitvaartdienst neer te zetten.

Meer informatie
Wij staan open voor elke vorm van sponsoring en willen graag met je overleggen en/of meedenken over mogelijke acties.

Neem contact op met Jacqueline Selbeck, extern coördinator bij De Eik
via e-mail jacqueline.selbeck@inloophuis-de-eik.nl of via telefoon 040 293 91 42 om alle mogelijkheden te bespreken.