Doneren

Inloophuis de Eik is een organisatie die de middelen om het Inloophuis te kunnen exploiteren moet verwerven uit donaties, legaten en sponsoracties. Om de kosten zo laag mogelijk te houden werken wij hoofdzakelijk met vrijwilligers. Dankzij de steun van bedrijven, Rotaryclubs, Lionsclubs en particuliere donateurs is het mogelijk dat er continu gewerkt wordt aan de realisatie van onze doelstellingen.

Heel wat patiënten, naasten en ook nabestaanden hebben inmiddels de weg naar het inloophuis gevonden. Gezien de grote behoefte willen wij onze activiteiten graag uitbreiden met nog meer themabijeenkomsten, groepsgesprekken, informatiebijeenkomsten of workshops, hierbij aansluitend aan de behoefte van onze bezoekers.  De financiële middelen zijn vaak de sleutel waar het om draait om onze bestaande activiteiten te kunnen voortzetten en nieuwe activiteiten te kunnen aanbieden.

Inloophuis de Eik, Eindhoven is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN/Fiscaal nummer: 813354158.
Meer informatie over giften aan een stichting met ANBI-status is te vinden bij de belastingdienst: Toelichting aftrekbare giften

Bij een schenking door particulieren kan de fiscus de gever én ons helpen door een aanzienlijk belastingvoordeel.

Indien gewenst geven we graag meer informatie over doneren aan De Eik. Neem in dat geval contact met ons op via het contactformulier. Of bel ons op telefoonnummer 040 293 91 42 en vraag dan naar Jacqueline Selbeck.