Strippenkaarten

Uitleg over strippenkaarten bij De Eik

Bij De Eik werken we met uniforme strippenkaarten. Je kunt dan nog gemakkelijker deelnemen aan alle activiteiten.

Afhankelijk van de activiteit kost deelnemen 1, 2, 3, 4 of 5 strippen per keer. Elke strip vertegenwoordigt een waarde van € 2,50.
Er kan alleen via pin afgerekend worden.

  • De strippenkaart is niet overdraagbaar, is 1 jaar geldig en de gast bewaart deze zelf!
  • De Eik houdt geen administratie bij over de strippenkaart en kan op geen enkele wijze nagaan welke kaart door wie gekocht is. Het risico bij verlies ligt bij de gast zelf.
  • Per deelname wordt het aantal strippen afgestempeld dat daarvoor verschuldigd is.
  • Deelname zonder strippenkaart is mogelijk. De prijs van de activiteit wordt in dat geval verhoogd met € 0,50. (Behalve voor bloemschikken)