Samenwerking

De Eik werkt nauw samen met allerlei regionale en landelijke organisaties op het gebied van ondersteuning bij kanker. We geven hier een overzicht van deze organisaties en een link naar de diverse websites.

ZIEKENHUIZEN, regio Eindhoven/Helmond:

LOGEERHUIZEN/ZORGVOORZIENINGEN: in alfabetische volgorde

ANDERE RELEVANTE SITES:

 • BNN programma kijkt een jaar lang mee in het leven van vijf ongeneeslijk zieke jongeren
 • Care for cancer. Wat moet ik doen? Waar kan ik terecht? Hoe omschrijf ik waar ik last van heb? Wie begrijpt mij nu echt? Care for cancer helpt u keuzes te maken. Zij trekken met u op en zijn uw gesprekspartner en coach tijdens het ziekteproces en daarna.
 • Chirurg en operatie, begrijpelijke uitleg over chirurgische behandelingen
 • Diagnose Kanker (SDK), lotgenotencontact voor kankerpatiënten en hun naasten
 • Geef Haar een Kans, stand van zaken betreffende hoofdhuidkoeling om haaruitval t.g.v. chemokuren te voorkomen
 • Het Nederlands Lymfoedeem Netwerk, voor mensen met lymfoedeem en lipoedeem
 • Hoestie.nu, “Beter ziek zijn doe je samen”. Een website om je verhaal te delen met iedereen die voor jou belangrijk is. En verder niemand – maar dan wel op een manier die jou niet belast.
 • IKNL, Integraal Kankercentrum Nederland voor (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker
 • Inloophuizen in Nederland, voor mensen met kanker, hun naasten of nabestaanden
 • IPSO, Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning, overkoepelend orgaan over
  – Inloophuizen, werken hoofdzakelijk met ervaringsdeskundige vrijwilligers
  – Therapeutische centra, bieden professionele psycho-oncologische zorg door psychologen en therapeuten
 • Kanker doet veel met je, website van IPSO over wat kanker met je doet
 • Kanker en chemotherapie, alles over chemotherapie
 • Kanker in beeld, verwerking door creatieve expressie
  en ‘Zingen voor je leven’, het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld ook in Eindhoven
 • Kanker.nl, één website waar alles te vinden is over kanker
 • Kennisplein Chronische Zorg, Zelfmanagement, grip op uw chronische ziekte en samenwerken aan zorg die bij de patiënt past. Je kunt zelf een rol hebben in jouw behandeling
 • Kom op tegen Kanker Vlaamse Liga
 • KWF/kankerbestrijding site van het Koningin Wilhelmina Fonds
 • Kankerspoken geeft informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben en voor iedereen die daarmee te maken heeft
 • Mammarosa.nl informatie over borstkanker voor anderstalige en laaggeletterde vrouwen in Nederland. In 12 talen wordt een veelheid aan vragen gesteld en beantwoord. Per taal wordt dan een filmpje getoond in de betreffende taal, met toelichting zowel in de gevraagde taal als in het Nederlands.
 • Minder moe bij kanker internettherapie kan vermoeidheid helpen verminderen
 • Nationaal Fonds tegen kanker voor onderzoek naar reguliere en alternatieve therapieën
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Oncoline geeft online toegang tot landelijke en regionale oncologische richtlijnen
 • Oncologische revalidatie met onder andere het programma ‘Verder in Balans’.
 • Pijn en kanker, wat is het, hoe herkent u het en wat is er tegen te doen
 • Samen voor Eindhoven, De Eik is een van de ruim 150 maatschappelijke partners van deze organisatie.
 • VIPEpruiken voor wie pruiken willen doneren of nodig heeft. Inloophuis de Eik is ook een VIPE inzamelpunt.
 • Zorgwijzer voor meer informatie o.a. over ‘Sociale zekerheid in Nederland’.

ADRESSENLIJST KANKERPATIËNTENORGANISATIES: