Organisatie

De Eik is een professionele vrijwilligersorganisatie.

Daarmee bedoelen wij dat onze twee coördinatoren de voorwaarden verzorgen waaronder de vrijwilligers optimaal hun werk kunnen doen. Wij willen in onze dienstverlening direct aansluiten bij de behoeften van de bezoekers. Wij toetsen daarom ons beleid en activiteitenaanbod regelmatig aan een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit onze doelgroep.

Wij zijn een IPSO centrum en een ANBI (Eik, Eindhoven)

Het bestuur

  • Dries Steinmeijer, voorzitter
  • Paul Silvis, vicevoorzitter
  • Anneke Dalinghaus-Nienhuys, secretaris
  • Paul Silvis, penningmeester
  • Margreet Aarts, bestuurslid
  • Paul Verstappen, bestuurslid

Dagelijkse leiding

  • Thérèse van den Biggelaar, intern coördinator
  • Jacqueline Selbeck, extern coördinator