Organisatie

Inloophuis de Eik is een professionele vrijwilligersorganisatie.

Daarmee bedoelen wij dat onze twee coördinatoren de voorwaarden verzorgen waaronder de vrijwilligers optimaal hun werk kunnen doen. Wij willen in onze dienstverlening direct aansluiten bij de behoeften van de bezoekers. Wij toetsen daarom ons beleid en activiteitenaanbod regelmatig aan een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit onze doelgroep.

Wij zijn een IPSO inloophuis en een ANBI.

Het bestuur

 • Mevr. E.T. (Elly) Vogelzang voorzitter
 • Dhr. P. (Paul) Silvis vice-voorzitter
 • Mevr. A.H.M. (Nita) Scheepers secretaris
 • Dhr. P. (Paul) Silvis penningmeester
 • Dhr. A.K.C. (Dries) Steinmeijer bestuurslid
 • Dhr. P.G.W.M. (Paul) Verstappen bestuurslid

Dagelijkse leiding

 • Thérèse van den Biggelaar, intern coördinator
 • Jacqueline Selbeck, extern coördinator

Comité van aanbeveling

 • Mw. Dr. A.J.M. van den Eijnden-van Raaij, Voormalig Directeur Integraal Kankercentrum Zuid
 • Mr. W.J.B.M. van Elk, Oud-burgemeester van Helmond
 • Rob van Gijzel, Oud-burgemeester van Eindhoven
 • W.G.S.M. van der Leegte, Voormalig directeur VDL Groep
 • Drs. J.M.L.N. (Jack) Mikkers, Oud-burgemeester van Veldhoven
 • Drs. M.M. Post Uiterweer, Huisarts in Geldrop
 • Prof. Dr. J.F.A. Pruyn, Bijzonder hoogleraar, Universiteit van Tilburg
 • Drs. P.J. Wouda, Huisarts in Eindhoven
 • Mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth, Oud-Burgemeester van Waalre