Wereldkankerdag 2020

Wanneer
Datum: 04-02-2020
Tijd: 10:00 - 17:00

Waar
De Eik - Klein Tongelreplein


Ook Inloophuis de Eik doet mee. Welkom!
Samen maken we het verschil.

Ieder jaar wordt op 4 februari, Wereldkankerdag, wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is door de Union for International Cancer Control (UICC) officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om detectie, preventie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker (en hun naasten of nabestaanden) te onderstrepen.

Bij De Eik wordt uiteraard ook stilgestaan bij Wereldkankerdag.
Gedurende de hele dag vinden activiteiten plaats op gebied van verwennen en ontspannen.


Om te downloaden: Affiche Wereldkankerdag 2020 bij De Eik

Dinsdag 4 februari
Wereldkankerdag bij De Eik wordt geopend door coördinatoren Thérèse van den Biggelaar en Jacqueline Selbeck. Ook gastvrouwen/gastheren zullen je van harte verwelkomen.
Van 10.00 – 17.00 uur staat de koffie klaar voor mensen met kanker en hun naasten.

Gedurende de dag vinden bij De Eik verschillende massages plaats. In de ochtend ontspannings- en handmassage, ’s middags tevens klankschaal-, stoel- en handmassages.
Ook is er een loterij, genaamd ‘Hello Beautiful’, waarbij 15 gasten kans maken op een voucher voor een verwenochtend bij De Bijenkorf in Eindhoven, inclusief een lekkere lunch.

Woensdag 5 februari
besteedt De Eik ’s middags ook extra aandacht aan Wereldkankerdag. Van 14:00 tot 16:00 uur een workshop ‘Kanker en werk’ door Cécile Collaris, re-integratiecoach en ervaringsdeskundige. Deze workshop is bedoeld voor mensen die met kanker te maken hebben. Werknemers, maar ook juist voor leidinggevenden, collega’s, HRM medewerkers, P&O’ers, Arbo-medewerkers, oncologieverpleegkundigen, zorgverleners en andere betrokkenen. Hiervoor moet men zich wel even aanmelden.

IPSO over Wereldkankerdag
Op Wereldkankerdag stelt een groot aantal instellingen in de oncologische zorgketen de deuren open voor het publiek.
IPSO, de branche-organisatie van Nederlandse inloophuizen en psycho-oncologische centra waar Inloophuis de Eik ook bij aangesloten is, initieert in de aanloop naar 4 februari een publiekscampagne om de aandacht van mensen met kanker en hun naasten, alsmede die van verwijzers en zorgverleners, te vestigen op de mogelijkheden van psychosociale (na)zorg bij kanker.

Graag tot ziens!