SGAN Multiculturele ontmoeting: inloop allochtone patiënten bij de Eik

Wanneer
Datum: 02-12-2019
Tijd: 13:00 - 15:30

Waar
De Eik - Klein Tongelreplein


INLOOP voor ALLOCHTONE KANKERPATIËNTEN EN/OF FAMILIE
Praten met mensen die uw cultuur kennen en uw taal spreken.

Vandaag organiseert de Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) een inloopspreekuur, speciaal voor mensen van Turkse of Marokkaanse komaf.
Aan de inloopbijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) is een patiëntenorganisatie die opkomt voor de belangen van o.a. allochtone kankerpatiënten en hun naasten. Ze wil een actieve rol spelen bij de begeleiding, advisering, doorverwijzing en verbetering van de leefwereld en contacten van allochtone patiënten in Nederland. Verder wil SGAN de maatschappelijke en sociale positie van allochtone patiënten verbeteren en hun naasten ondersteunen.

SGAN zet zich in om de belangen van allochtone kankerpatiënten en hun naasten te behartigen. Ze wil een schakel vormen tussen patiënten en zorginstellingen, informatievoorziening op maat leveren, (telefonisch) lotgenotencontact opzetten, een meertalige nieuwsbrief verzorgen, huisbezoeken organiseren. SGAN wil een brugfunctie vervullen tussen allochtone en autochtone patiënten en hun naasten.
SGAN werkt samen met Inloophuis De Eik en de meeste van hun activiteiten vinden plaats bij De Eik.

SGAN organiseert de volgende activiteiten:
• een keer per maand op maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur inloopspreekuur bij De Eik.
• Regelmatig wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij een organisatie in Eindhoven of elders, over allochtonen en kanker.

Voor meer informatie kun je terecht bij www.sgan.nl
of een e-mail sturen naar mevrouw Samira Laaboudi sam.laaboudi@live.nl of bellen naar 088 0036506.