Kinderatelier voor kinderen in de basisschoolleeftijd

Als bij één van de gezinsleden de diagnose kanker wordt gesteld, verandert er veel in het dagelijks leven van het kind. Het beïnvloedt alles in huis. Naast dat er in het gezin emoties en spanningen een rol kunnen spelen heeft de ziekte ook invloed op de dagelijkse gang van zaken. Vriendjes die misschien niet meer kunnen komen spelen omdat het te druk is, familie-uitjes die niet door kunnen gaan. Minder aandacht voor de dagelijkse bezigheden van het kind. En kan papa of mama nog wel mee naar het voetbalveld? Kinderen willen vaak over de situatie praten, maar zijn bang ouders, broers en zusjes te belasten. Het Kinderatelier kan uitkomst bieden.

Samen ontdekken en plezier maken
Ook voor kinderen heeft De Eik een passend aanbod. Niet te zwaar, lekker luchtig en passend bij de leeftijd van het kind. Naast het programma Gezin en Kanker, bestaat er ook het Kinderatelier. De nadruk ligt op samen ontdekken en plezier maken. Expressie, creativiteit en de ruimte om met elkaar te praten staan centraal. De activiteit vindt plaats in een gezellige ruimte in een ontspannen sfeer. Kinderen krijgen in het Kinderatelier ruimte en tijd om zichzelf en hun situatie in het gezin te verkennen op een ongedwongen en speelse wijze. Ook ontmoet het kind andere kinderen die in dezelfde situatie zitten.

Creatief aan de slag!
De creatieve werkvormen maken dat het onbewuste in beeld wordt gebracht. Het krijgt een vorm zodat we ernaar kunnen kijken, zodat het kind zich kan laten zien. Dit delen, erover praten, het plezier en de ontspanning met kinderen die hetzelfde meemaken geeft het kind veerkracht. Aan het eind van de middag is er een moment waarin de kinderen hun gemaakte werk en hun ervaring delen met hun ouders/verzorgers en andere gezinsleden.

We proberen ook een aantal gezinsactiviteiten te organiseren zoals een gezinsuitje, een workshop of een creatieve activiteit voor het hele gezin.

Professionele begeleiding
Het Kinderatelier vindt plaats onder de professionele begeleiding van Inez Mabelis. Inez is speltherapeut volgens de oerbeelden in Amsterdam, kunstzinnig dynamisch kindercoach bij de Tiki in Breda en spiritueel kunstzinnig kindertherapeut in Tilburg. Ook heeft zij de leerweg familieopstellingen afgerond. Sinds een aantal jaren heeft zij in Eindhoven haar eigen coachingspraktijk ‘Heel je verhaal’.

Meer informatie?

Heb je interesse of zou je meer willen weten over het Kinderatelier? Neem dan contact op via info@inloophuis-de-eik.nl.