Vacature Coördinator interne zaken

Sluitingsdatum verstreken

Vacature | Coördinator interne zaken (28-32 uur) bij De Eik

Bij De Eik helpen we mensen die leven met en na kanker. Dat doen we met o.a. 60 bevlogen vrijwilligers. Voor ons centrum zijn we op zoek naar een coördinator interne zaken.

Wat houdt de functie in?

Werken met mensen is echt jouw passie! Als coördinator ben je het aanspreekpunt in het centrum. Je vervult een ondersteunende rol richting de vrijwilligers. Je vindt het welzijn van onze gasten belangrijk, maar ook dat van de vrijwilligers. Verder stel je het activiteitenaanbod samen, draag je bij aan de professionaliteit van De Eik én heb je contacten met de oncologische zorgketen.

Functieprofiel Coördinator interne zaken 28-32 uur (pdf)

Voor De Eik, centrum voor leven met en na kanker, is het belangrijk dat de coördinator interne zaken een goede balans kan aanbrengen tussen een zakelijk insteek en een persoonlijke benadering. Hierbij is empathisch vermogen een must. Ook belangrijk is dat de coördinator gevoel heeft voor de bijzondere omstandigheden waarin mensen die leven met en na kanker verkeren. Werkervaring in een vrijwilligersorganisatie is een pre.

Doel van de functie

• Uitvoeren van en zorgdragen voor de gang van zaken bij De Eik volgens het door het bestuur vastgestelde beleid, in samenwerking met collega’s en vrijwilligers.

Organisatorische positie

• geeft leiding aan en faciliteert de vrijwilligers, ondersteunt administratief personeel.

• wordt bijgestaan door vrijwilligers, georganiseerd in commissies op basis van gelijkwaardige samenwerking.

• is ‘het gezicht’ van De Eik naar buiten toe: gesprekspartner en eerste contactpersoon naar externe partijen/stakeholders wat betreft vrijwilligerszaken, programmasamenstelling en activiteiten.

• Legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Inloophuis de Eik.

 Resultaatgebieden

1. Planning, onderhoud, evaluatie en verbetering (plan-do-check-act) van een efficiënte en effectieve organisatie:

• Stelt het meerjarenbeleidsplan op en legt dit voor aan het bestuur ter bespreking en vaststelling.

• Bereidt de tekst van het jaarverslag voor in samenwerking met de penningmeester.

• Bereidt het sociaal jaarverslag voor ten behoeve van het bestuur.

2. Sturing geven aan de dagelijkse gang van zaken van de interne organisatie:

• Coördineert administratieve taken inzake gasten, vrijwilligers, activiteiten.

• Draagt zorg voor de registratie van bezoekers / gasten conform richtlijnen.

• Voert het beheer over de accommodatie, meldt defecten en ziet toe op herstel.

3. Leiding geven aan, werving en deskundigheid bevorderen van vrijwilligers:

• Geeft leiding en begeleiding aan vrijwilligers en administratief medewerker.

• Voert evaluatiegesprekken met vrijwilligers die een coördinerende taak hebben en met de administratief medewerker.

• Is bevoegd tot het aangaan en beëindigen van vrijwilligersovereenkomsten.

• Is, in samenwerking met de Vrijwilligerscommissie, verantwoordelijk voor:

o voldoende gekwalificeerde vrijwilligers

o een actief en gericht wervings- en selectiebeleid op basis van heldere selectiecriteria

o scholing en bijscholing van vrijwilligers

• Is, in samenwerking met de Programmacommissie, verantwoordelijk voor de samenstelling, continuïteit en vernieuwing van het activiteitenprogramma.

• Werkt vanuit de commissie Zorgketen mee aan het bevorderen van doelstelling van het Centrum in de regio.

4. Samen met de coördinator externe zaken zorgdragen voor opbouw en onderhoud van een regionaal netwerk in de zorgketen van verwijzers, patiëntenorganisaties en collega instellingen:

• Draagt zorg voor een goed functionerende sociale kaart van relevante organisaties.

• Draagt zorg voor het goed lopen van de interne organisatie zodat de samenwerking met/dienst aan externe stakeholders adequaat vorm krijgt.

Voor vragen contact opnemen met Dries Steinmeijer, voorzitter De Eik, 06-55 88 30 00

Reageren voor 20 december 2022 info@inloophuis-de-eik.nl

Salariëring CAO Ziekenhuizen FWG 55

Eindhoven, 1 december 2022