Afscheid bestuurslid Nita Scheepers

De Eik stáát!

Of Nita Scheepers met pijn in het hart afscheid neemt van haar bestuursfunctie bij De Eik? Nee. “De Eik stáát! Kijk eens wat een schitterend pand we hebben: modern, centraal, toegankelijk… Er ligt een schitterend aanbod van activiteiten en De Eik wordt gedragen door een grote groep van medewerkers en vrijwilligers. Toen de nieuwsbrief gisteren binnenkwam, twijfelde ik even. Moet ik die opzeggen? Die aarzeling duurde niet lang: ik voel me nog te veel betrokken om die lijntjes door te knippen. Bij mijn vertrek heb ik trouwens ook afgesproken dat ze me bij vragen altijd mogen bellen, ik voel me gewoon nog verbonden.”

Nita is ruim zeven jaar geleden benaderd door een kennis om zitting te nemen in het bestuur van, toen nog, Inloophuis De Eik. “Ik zei direct ‘ja’. Vond het mooi actief te zijn voor het maatschappelijk belang en mijn taak, het ondersteunen van de coördinator in het aansturen en begeleiden van de vrijwilligers, stond me aan. In die tijd was De Eik eigenlijk niet te vergelijken met het huidige ‘Centrum voor leven met en na kanker’. Toen ik in het bestuur kwam, was De Eik nog gevestigd op Eikenburg, was het programma van De Eik vooral gericht op ontspanning en bestond het bestuur uit vrijwilligers die hun werkzaamheden combineerden met een bestuurstaak. Niet ideaal en van lieverlee zijn die functies dan ook losgekoppeld. Van een bestuur dat dagelijks betrokken was naar een bestuur op afstand, maar zonder afstandelijk te zijn.”

Hoe pak je dat aan als bestuur-op-afstand? Hoe houd je toch zicht op de vrijwilligers? Hoe reorganiseer je op de goeie manier, zonder heilige huisjes met geweld omver te trappen?

Het is allemaal goed gekomen. Mede door de inzet van Nita stáát De Eik. Kijk eens naar het prachtige pand aan het Klein Tongelreplein; verdiep je eens in het aanbod van activiteiten dat niet meer alleen ontspanning biedt, maar ook en vooral educatie; de toenemende contacten met de ziekenhuizen en de grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Nita Scheepers stopt bij De Eik en je kunt alleen maar hopen dat er een opvolger komt die het stokje van haar kan overnemen, met dezelfde kennis en vaardigheden en vooral met hetzelfde enthousiasme.