Vacature Tekstredacteur Interne Nieuwsbrief

Heb je tijd voor het doen van iets zinvols?

Door het vertrek van de huidige redacteur hebben wij een vacature voor een tekstredacteur voor de interne nieuwsbrief de Eik Actueel.

Inloophuis de Eik is een ontmoetings- en informatiecentrum voor mensen met en na kanker, hun naasten en nabestaanden.
De Eik is een ontmoetingsplek waar persoonlijke aandacht en een luisterend oor centraal staan. Men ontmoet lotgenoten tijdens activiteiten die aangeboden worden door geschoolde vrijwilligers.

De Eik kent drie categorieën vrijwilligers; de gastvrouwen en gastheren, activiteitenaanbieders en projectvrijwilligers.

De interne nieuwsbrief de Eik Actueel is voor en door vrijwilligers en geeft informatie die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Wij zijn op zoek naar een tekstredacteur die de interne nieuwsbrief ‘smoel’ geeft;
als redacteur maak je de lijn zichtbaar, je zorgt dat de boodschap eruit springt, je zet alinea’s en koppen op de juiste plaats, je maakt de tekst overzichtelijk en samenhangend.

  • Je hebt affiniteit met een vrijwilligersorganisatie zoals De Eik.
  • Je beheerst de Nederlandse taal.
  • Je hebt ervaring met redigeren van teksten en deze voorzien van illustraties.
  • Je werkt met MailChimp of bent bereid ermee te gaan werken
  • Je maakt eenvoudige filmpjes als ondersteuning bij teksten of bent bereid dat te gaan leren.
  • Je bent werkzaam zowel bij De Eik als vanuit thuis.

De Eik Actueel wordt ongeveer 5-6 keer per jaar uitgegeven. Je werkt samen met de intern coördinator en vrijwilligers. De ervaring leert dat voor elke nieuwsbrief ongeveer 5-6 uur tijd van je wordt gevraagd.

Spreekt deze besteding van je tijd je aan?

Reacties graag sturen naar Thérèse van den Biggelaar, intern coördinator therese.vandenbiggelaar@inloophuis-de-eik.nl.

Je bent welkom!