Praten over kanker en ondersteuning kunnen je helpen

Kanker zet je leven op zijn kop. Als een ouder of opvoeder kanker krijgt, is dat ingrijpend. Het ziek zijn en de emoties die erbij horen hebben effect op alle gezinsleden en schoppen het normale leven in de war. Erover praten en praktische en persoonlijke ondersteuning kunnen een gezin helpen op een passende manier verder te gaan.

Herkenning

‘De Eik in Eindhoven staat voor lotgenotencontact, herkenning en erkenning, steun en stimulans voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.’ Dit zegt Thérèse van den Biggelaar, coördinator van De Eik. ‘Heb je behoefte aan een luisterend oor, om jouw ervaring over leven met kanker te delen? Dan staan onze enthousiaste en opgeleide vrijwilligers voor je klaar voor een ontmoetingsgesprek.’

Praten

‘Als een kind te maken heeft met kanker in het gezin of in de directe omgeving, kan het hier erg over in zitten. Het is niet gemakkelijk om kanker bespreekbaar te maken binnen een gezin. Kinderen zijn erg gevoelig en opmerkzaam. Ze kunnen hierdoor verdrietig, bang of boos zijn of zich alleen voelen. We merken vaak dat kinderen en jongeren aansluiting missen in hun klas. Vriendjes en vriendinnetjes weten, gelukkig, vaak niet hoe het voelt om op jonge leeftijd met ziekte of overlijden te worden geconfronteerd.’

Veilige plek

‘Bij De Eik vinden deze kinderen steun bij elkaar. De Eik is voor hen een veilige plek tijdens een kwetsbare periode in hun leven. We hebben samen met professionele coaches van Kasam een programma ontwikkeld speciaal voor ouders en kinderen met kanker in het gezin.’

Van en met elkaar leren

Laura van Nispen, coach van Kasam (waarvan de letters staan voor ‘kanker heb je samen als gezin’): ‘Kasam is er voor kinderen, jongeren, ouders en professionals die te maken hebben met kanker in het gezin. Ik geloof in de kracht die je met en bij elkaar kunt vinden om kanker een plaats te kunnen geven in je leven. In het programma ‘Gezin met kanker’ kunnen kinderen van en met elkaar leren over kanker in hun gezin en wat het met hen doet. En ook jij als ouder kunt met hen en andere ouders ervaringen delen en leren van elkaar.’

Waardevol

De Eik heeft dit bijzondere programma, van 9 bijeenkomsten, al eerder doorlopen. De ouders en kinderen waren heel enthousiast. ‘Met andere ouders en kinderen praten over kanker in De Eik hebben we als heel waardevol ervaren,’ vertellen deelnemende ouders. ‘We kunnen nu in het gezin beter praten over kanker. De kinderen en jongeren vonden het geweldig en blijven elkaar ook na het programma ontmoeten bij De Eik!’

Wil je ook meedoen? Neem dan contact op met De Eik.

Kijk voor meer informatie over ons programma voor ouders en kinderen bij Gezin en kanker.