Care for Cancer bij De Eik

Oncologische nazorg door Allerzorg/Care for Cancer bij De Eik

Als je wordt geconfronteerd met de diagnose kanker staat je leven op zijn kop. Je staat voor de uitdaging de gevolgen van de diagnose én de behandeling een plaats te geven in je leven. Uit ervaringen van medepatiënten blijkt dat het vaak lastig is grip te krijgen op emoties, op het veranderde toekomstbeeld en het omgaan met vermoeidheid en andere bijwerkingen. Een periode waarin extra professionele ondersteuning nodig kan zijn.

Care for Cancer biedt sinds 10 jaar thuisconsulten door ervaren oncologieverpleegkundigen in de regio Eindhoven. Vanaf december kunnen deze consulten ook laagdrempelig plaatsvinden bij De Eik.

Uitspraak van (ex)cliënt van Care for Cancer: “In het ziekenhuis krijg ik een uitstekende behandeling, maar thuis besef ik pas wat het betekent. Door mijn zorgen met Care for Cancer te bespreken zie ik opeens wat ik zelf kan doen om overeind te blijven.”

Waar kan Care for Cancer jou en je naasten in ondersteunen?

Informatie en advies over de gevolgen van diagnose en behandeling, mentale ondersteuning, behoud van eigen regie, omgaan met vermoeidheid, omgaan met angst voor terugkeer, omgaan met relaties en gezin, omgaan met intimiteit, tips voor het dagelijks leven, advies aanvullende oncologische zorgverleners, digitale programma’s of lotgenotencontact.

De consulten (maximaal 20 uur per cliënt) worden vergoed door de zorgverzekeraar en kunnen plaatsvinden op een van de volgende manieren:

  • bij Inloophuis de Eik; spreekuur start met ingang van april 2021 op de derde woensdagochtend en de eerste maandagmiddag van de maand. Je kunt je daarvoor aanmelden via onze agenda.
  • via (beeld)bel consult
  • bij jou thuis

Onze zorg maakt geen onderscheid in geloof, cultuur en levensovertuiging.

Kun je niet op een van de data die hierboven vermeld staan, kun je je aanmelden voor een consult bij De Eik via ons contactformulier onder vermelding van ‘Consult Care for Cancer’.

Ivonne Oomen (1964), consulent spreekuur Care for Cancer bij De Eik, werkt als oncologieverpleegkundige niveau-6 in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.
Daarnaast is zij zelfstandig psychologisch oncologisch hulpverlener en werkzaam als consulent seksuologie bij Libra oncologische revalidatie in Eindhoven en Tilburg.
“Als oncologieverpleegkundige heb ik ervaren dat als je met kanker geconfronteerd wordt, je hele leven op zijn kop komt te staan. In het ziekenhuis heb je niet altijd de tijd om het gesprek aan te gaan. Via Care for Cancer kan ik in alle rust cliënten en hun naaste omgeving thuis begeleiden, ondersteunen en informeren over allerlei aspecten die met kanker te maken hebben. Dit geeft cliënten overzicht en mogelijkheden om het leven met of na kanker zelf weer aan te kunnen”. Podcast cliënt en oncologieconsulent Ivonne in gesprek.

Sietske van der Veldt, Projectmanager oncologische nazorg bij Allerzorg Care for Cancer:
“Trots op deze samenwerking met Inloophuis de Eik. Samen met Thérèse van den Biggelaar hebben we deze verbinding tussen formele en informele zorg tot stand gebracht. Nu al leren oncologieverpleegkundigen en vrijwilligers van elkaar. Voor gasten van De Eik wordt het keuzepalet van aanvullende zorg, ondersteuning, ontmoeting en ontspanning steeds groter en meer passend.
Veel succes Ivonne Oomen in je rol als vraagbaak voor cliënten en vrijwilligers. Een mooie plek om je jarenlange ervaring en opleiding in te zetten”.