De plek van IPSO inloophuizen in de oncologische zorgketen

Deze animatie brengt het belangrijke werk van de IPSO inloophuizen, zoals De Eik, mooi in beeld. De animatie toont op heldere wijze de plaats in de oncologische zorgketen rondom mensen geraakt door kanker die een inloophuis inneemt.

Animatie van IPSO.nl