Vacature Commissie Vrijwilligers

Inloophuis de Eik is een vrijwilligersorganisatie; een grote groep vrijwilligers geeft invulling en uitvoering aan de doelstellingen van de organisatie. Zij worden daarbij begeleid en ondersteund door de intern coördinator. Om de inbreng van de vrijwilligers structureel in te bedden en tegelijkertijd de praktische invulling/uitvoering van de activiteiten van De Eik over zoveel mogelijk mensen te verdelen, kiezen wij voor het inrichten van verschillende commissies.

Wie zoeken wij?:
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de Commissie Vrijwilligers. Deze commissie ondersteunt de intern coördinator bij het ontwikkelen en uitvoeren van een adequaat personeelsbeleid.

Werkzaamheden:
• Mede ontwikkelen van taakomschrijvingen voor diverse categorieën vrijwilligers
• Mede ontwikkelen van een vaste werkwijze m.b.t. werving en selectie van nieuwe vrijwilligers
• Deelname aan selectiegesprekken
• Mede ontwikkelen van een vaste werkwijze m.b.t. introductie/inwerken van nieuwe vrijwilligers
• Mede ontwikkelen van een methodiek t.b.v. deskundigheidsbevordering
• Mede ontwikkelen en uitvoeren van een werkwijze ‘Wel en Wee’

Profiel vrijwilliger:
• Gespreksvaardigheden i.v.m. objectief interview
• Kent De Eik (organisatorisch en inhoudelijk) en weet dit over te brengen
• Kennis van /affiniteit met scholing en vorming

Wij bieden:
• Uitdagend werk in een inspirerende omgeving
• Een team met betrokken en gedreven collega’s
• Scholingsprogramma met trainingen, (Positieve gezondheid) en intervisie

Informatie en solliciteren:
Wil je commissielid vrijwilligers worden?
Je kunt dan contact opnemen met Thérèse van den Biggelaar, coördinator Inloophuis de Eik.
Dat kan via e-mail aan therese.vandenbiggelaar@inloophuis-de-eik.nl of telefonisch via 040 – 293 91 42 (dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur).