De kracht van liefde

Elk IPSO inloophuis – zoals De Eik – heeft onlangs 5 exemplaren van het boek De kracht van liefde ontvangen. Voor schrijfster Christa Krommenhoek is het belangrijk dat de boeken op plekken komen waar mensen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom doneerde ze van de tweede druk voor ieder verkocht boek, vijf boeken aan revalidatiecentra, inloophuizen en andere zorginstellingen.

Het verhaal over haar ouders Koos en Joke Alberts laat zien dat bij iedere tegenslag in het leven, je altijd weer kunt opstaan en er iets van kan maken. Christa: “Naast zijn dwarslaesie kreeg mijn vader de diagnose blaaskanker en overleed na een kort ziekbed. Het boek beschrijft hoe wij als gezin de diagnose kanker en de strijd daartegen op een positieve manier aan zijn gegaan. Mijn vader heeft vaak gratis opgetreden voor mensen in kwetsbare situaties en ik zet deze lijn graag door. Veel mensen missen een hand die ze helpt met opstaan als het ze zelf niet lukt.

Het is mijn missie om mensen te inspireren met creatief schrijven, zodat ze hun hart kunnen openen, inzicht krijgen in zichzelf en met meer moed en liefde hun leven kunnen inrichten. Met mijn (werk)boeken, workshops, coaching en lezingen voor organisaties en scholen wil ik zichtbaar maken wat er speelt in de harten van mensen. Zodat mensen meer verbinding ervaren, met zichzelf en met anderen, en met het leven zoals het zich aandient.”