Spreekuur voor allochtone mensen met kanker bij De Eik

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) houdt maandelijks bij Inloophuis de Eik een spreekuur voor kankerpatiënten (en hun naasten) met een migratieachtergrond.
Samira Laaboudi, vrijwilligster en regiocoördinator voor SGAN in Eindhoven, werkt samen met De Eik waar ze voorlichting geeft over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen en waar men voor vragen en adviezen terecht kan.
Op 3 juni jl. publiceerde Thuisin.online een artikel daarover.

De laatste bijeenkomst van de SGAN bij De Eik vóór de zomervakantie vond plaats in juli. Hou onze activiteitenagenda in de gaten om te zien wanneer de eerstvolgende bijeenkomst van SGAN na de zomervakantie zal plaatsvinden.