Nieuw huurcontract De Eik

Update over de verhuizing van De Eik najaar 2019.

Omdat de huidige verhuurder Trudo de huurovereenkomst aan het einde van dit jaar niet verlengt gaat De Eik najaar 2019 verhuizen naar het Klein Tongelreplein 8 in Eindhoven.  Een kleinere locatie maar financieel veel en veel gunstiger voor De Eik. Op 18 april is het definitieve huurcontract ondertekend door Elly Vogelzang en Paul Silvis van het bestuur en Frans en Maycke Tielemans van Adviesbureau Tielemans. De familie Tielemans draagt De Eik een zeer warm hart toe en denkt volop mee hoe de nieuwe Eik zo goed mogelijk ingericht kan worden.

Helaas heeft de gemeente Eindhoven geen goedkeuring gegeven voor de uitbreiding. Na passen en meten en nieuwe tekeningen is de conclusie dat er kan worden volstaan met de huidige ruimte. Vorige week zijn een aantal vrijwilligers, samen met Riek en Jacqueline, gaan kijken op de nieuwe locatie. Iedereen was heel enthousiast over de ligging, de ruimte, gratis parkeren en alle mogelijkheden die de ruimte en omgeving bieden.

Hieronder zie je de plattegrond van de nieuwe Eik, foto’s van het tekenen van het huurcontract en de bezichtiging van het nieuwe pand.